Snabbfakta

Verksamhetsinnehåll

Individuell psykoterapi och miljöterapi. Vår metod beskrivs bäst som integrerad tvärvetenskaplig missbruksbehandling. Inriktningen i behandlingen grundas på evidensbaserade förhållningssätt. Neuropsykiatriska utredningar.

Uppdrag/tid

Behandlingsuppdrag (med varierande längd) samt neuropsykiatriska utredningar som är tidsbestämda till tre månader.

Huvudman

Mälardalens Behandlingscentrum AB.

Antal platser

21. Kontakta MBC för dagsaktuell information på info@mbc.se eller tel 0220-160 55. Efter kontorstid nås vi även på jourtelefon 070-265 23 02.

Målgrupp

Myndiga män och kvinnor med varierande form av missbruk. Alkohol, narkotika och tabletter.

Läge

Hallstahammars kommun, ca två mil utanför Västerås. Se närmare beskrivning här.

Antal anställda

14. 5 män och 9 kvinnor. Dygnetruntbemanning.

Pris per vårddygn

2.290 kr (ramavtalsplatser undantagna).

Neuropsykiatrisk utredning

Kontakta MBC för prisuppgift.

Dagbehandling

1.495 kr/dag.

Poliklinisk terapi

1.400 kr/timme.

Konsulter

Handledare, psykolog, psykiatriker, sjuksköterska och massör.

Ramavtal

Sörmlands, Gästriklands, Värmlands och Jämtlands län, Göteborgs Stad med kranskommuner samt med Västra Mälardalens Kommunalförbund. Vi har dessutom ramavtal med Kriminalvården.