Så här söker man till MBC

 • Steg 1

  Klient och socialsekreterare eller motsvarande) samtalar med om en eventuell behandling / psykologutredning på MBC.
 • Steg 2

  Telefonkontakt med MBC då ett studiebesök bokas.
 • Steg 3

  Studiebesök på MBC. Vi berättar om vår verksamhet och visar våra lokaler. Vid detta möte ligger fokus på MBC.
 • Steg 4

  Klienten och placeringsansvarig tar ställning till om MBC är ett bra alternativ.
 • Steg 5

  Ny telefonkontakt. Om klienten fortfarande är intresserad bokas en tid för en intervju.
 • Steg 6

  Intervju på MBC. Klienten träffar en samtalsterapeut och en miljöterapeut som inventerar problem och möjligheter. Uppdraget formuleras. Vid detta möte ligger fokus på klienten.
 • Steg 7

  Personalgruppen på MBC gör en samlad bedömning om placeringen har förutsättningar att lyckas. Telefonbesked till klient och uppdragsgivare.
 • Steg 8

  Antigen har klienten och uppdragsgivaren föreslagits ett alternativ till MBC, eller också påbörjas placeringen på MBC.