Medarbetare

Föreståndare:
Namn: Ulf Hedqvist
Ansvarsområden: Samtalsterapeut, föreståndare samt placeringsansvarig.
Anställd på MBC sedan: 1991
Erfarenhet: Missbruksarbete sedan 1985. Arbetat tidigare på Televerket och inom barnomsorgen.
Utbildning: Ekonomiskt gymnasium, fritidspedagogexamen, handledarutbildning
5 poäng, certifierad transaktionsanalytisk terapeut - specialitet psykoterapi.
Kontakta mig gärna via e-post ulf@mbc.se

Ansvarig Miljöterapi:
Namn: Christer Björnmyr
Ansvarsområden: Ansvarig för miljöterapin samt jobbar med placeringar.
Anställd på MBC sedan: 2015
Erfarenhet:
Utbildning: Fritidsledare. Återfallsprevention, MI
Kontakta mig gärna via e-post: christer@mbc.se


Terapeut:
Namn: Tomas Johnsson
Ansvarsområden: Samtalsterapeut.
DOK-ansvarig. Ansvarar för MBC:s arbete med återfallsprevention.
Erfarenhet:
Utbildning: Beteendevetare med socialpsykologisk inriktning. 160 p (Uppsala universitet) Steg 1-utbildning KBT/PDT (Karolinska Institutet). Schematerapiutbildning modul C. MI-utbildning. Utbildning inom återfallsprevention. Grundläggande
TA-utbildning.
Kontakta mig gärna via e-post: tomas@mbc.se


Terapeut:
Namn: Maria Eriksson
Ansvarsområden: Samtalsterapeut.
Ansvarig Journalsystem. Jobbar med samtals och psykoterapi.
Anställd på MBC sedan: 2015
Erfarenhet:
Utbildning: Socionom och KBT steg 1
TA-utbildning.
Kontakta mig gärna via e-post: maria@mbc.se